Verdens Vanndag – Verden tørster fordi vi er sultne!

Temaet for Verdens Vanndag 2012 er "Vann og matsikkerhet".

SWCC-bedriften Sikker Mat møtte elever fra Leksvik Videregående Skole til engasjerte diskusjoner om vannkvalitet og vannforbruk.

verdensvanndag2013_2
-Å få møte elevene på denne måten er viktig og inspirerende, sier Siv Søraas, en av de to partnerne i Sikker Mat AS. -Vi ser nytten i å få presentert oss og for å skape interesse både for vann, for matfaget og det vi arbeider med. Vann er vårt viktigste næringsmiddel! Dessuten er møtet med elevene på Verdens Vanndag en unik mulighet til å bidra til økt rekruttering både for oss og våre oppdragsgivere, på litt lengre sikt.

Søraas mener den gjennomsnittlige nordmann ikke har noen anelse om hvor mye vann som faktisk går med til matproduksjon, eller hvilken kvalitet vannet må ha. -På Verdens Vanndag ble mange av elevene overrasket over hvor mye vann som faktisk går med til å produsere maten vi spiser. Undersøkelser viser for eksempel at for å produsere 100 gram flatbiff går det med hele 7 000 liter vann! Her inngår alt av vannforbruk fra kalven blir født til den ligger ferdig emballert i salgsdisken.

Ca 70 % av ferskvannsressursene i verden går med til matproduksjon. Sentrale, globale spørsmål er om vi kan produsere mer mat ved bruk av mindre vann, og om vi kan gjenbruke og resirkulere vann i matproduksjonen. Slike spørsmål ble da også stilt til elevene for å starte tankeprosesser rundt bruken av vann, og nødvendig vannkvalitet til det enkelte bruksmål.

Elevene viste engasjement og interesse underveis, sier Søraas. Særlig ble den praktiske øvelsen med håndvask ble godt mottatt.

Et enkelt forsøk omkring håndhygiene ble gjennomført for å se på vannkvalitet og potensial for gjenbruk av vannet. Sikker Mat gjenomførte renholdstesting av elevenes hender før og etter vask, og enkle bakterie-analyser ble tatt av vaskevannet før og etter vask. Elevene fikk ansvar for å følge med på bakterieveksten og lese av resultatene underveis i dyrkingen.  Vaskevannet så grått ut på grunn av såpemiddelet som ble brukt og testingen viste at hendene ble betraktelig renere etter håndvask. Samtidig viste bakterieanalysene at vaskevannet etter håndvask inneholdt lite eller ingen bakterier.

-Resultatene fra det enkle, lille forsøket viser kanskje at dette vaskevannet gjerne kan gjenbrukes, kanskje også uten rensing, til visse formål, antyder Søraas, og dette ansporet interessen til elevene. Søraas viste også fram SWCCs Smart Water Communities konsept, som visualiserer differensieringen mellom ulike vannkvaliteter og mulig bruk.

Fakta: Matsikkerhet vs Mattrygghet
Matsikkerhet = sikker tilgang på mat
Mattrygghet = at maten vi har tilgang på er helsemessig trygg å spise