Nytt varemerke fra Lyng ProTech

Lyng ProTech AS, kjent som produsent av varemerket Elsafe og som produsent av Salsnes Filter™ for Salsnes Filter, lanserer nå varemerket SpotCooler.

Lyng ProTech AS, kjent som produsent av varemerket Elsafe og som produsent av Salsnes Filter™ for Salsnes Filter, lanserer nå varemerket SpotCooler. SpotCooler er patentert teknologi for vifteløs kjøling.

-Foreløpig har vi konsentrert oss om dagligvarehandelen, sier Terje Aunan, Produktsjef i Lyng ProTech. –Vi er pr i dag den eneste leverandøren på verdensbasis som tilbyr vifteløs kjøling av frukt og grønt for åpne torgløsninger.

Spotcooler

Systemet fungerer slik at den lave temperaturen holder seg lokalt, i en kjølesone. Det betyr i praksis at man kan oppholde seg i romtemperatur mens man håndterer artikler inne i kjølesonen. Dette gir store muligheter også på andre markedsområder enn dagligvarehandel, for eksempel i næringsmiddelindustrien. –Se for deg en produksjonslinje hvor produktene skal holdes kalde, sier Aunan. –I stedet for å kjøle ned hele arbeidslokalet, og dermed også gjøre arbeidsforholdene mindre gunstig for de ansatte, kan man med SpotCooler kjøle ned kun de områdene hvor produktene befinner seg. Dette betyr store energibesparelser for bedriftene, og gir bedre arbeidsforhold.

Sterke referanser
Både ICA, KIWI og Mester Grønn har testet teknologien og blitt imponert. –Når det gjelder frukt og grønt reduseres kastesvinnet med nesten 50 %, sier Aunan. –Dette utgjør en betydelig besparelse for butikkene. I tillegg forlenges oppbevaringstiden, fordampningen minsker og modningsprosessene forsinkes. Systemet er stillegående, energieffektivt og krever lite vedlikehold og service.

Røykfylt Vanndag
SWCC-bedriften Lyng ProTech er opptatt av at det skal være tette bånd mellom industrien og skoleverket. På Verdens Vanndag tok bedriften imot 30 elever fra Leksvik Videregående Skole, som et ledd i klyngens rekrutteringsarbeid. Elevene fikk en demonstrasjon av alle Lyng ProTechs produkter, både SpotCooler, Elsafe og Salsnes Filter™. Særlig ble SpotCooler-demonstrasjonen populær, da det ble brukt diskotekrøyk til å demonstrere de ulike luftstrømmene over fruktdisken.

-Elevene er framtiden vår, sier Aunan. –Vi ønsker at de skal få interesse for realfag og at de utdanner seg slik at de kan være med på å ta vare på Leksvikindustrien. Vi har et industrimiljø fullt av spennende bedrifter, og engasjerte folk som ser muligheter og som har bygd opp dette miljøet over tid. Dette er en verdifull arv som vi ønsker å videreføre.

Lyng ProTech AS
Lokalisert i Leksvik
17 ansatte
Deltakerbedrift i Smart Water Communities Cluster

www.spotcooler.no