Vil lage business av NTNU-idé

Venture Cup studentene Ragnhild Askeland Sandbu (t.v.) og Elisa Osmundsen utvikler en forretningsplan for et nytt vannrensekonsept.

Venture Cup studentene Ragnhild Askeland Sandbu (t.v.) og Elisa Osmundsen utvikler en forretningsplan for et nytt vannrensekonsept. Konseptideen har de fått låne fra NTNU TTO, og innspill til forretningsplanen får de blant annet fra Smart Water Communities Cluster.

Venture Cup studenter

-Konseptet vårt handler om en ny metode for å behandle overflatevann til drikkevannskvalitet, forteller Elisa Osmundsen, en av de fem 4.års studentene som jobber med ideen.  –Konseptet passer best for nordlige formål, det vil si f.eks. Norge, Nord-Europa, Nord-Amerika, Canada og Russland. Selve konseptet er utviklet ved NTNUs Institutt for Vann og Miljøteknikk og er under patentering. Det vi gjør nå, er å sondere markedsmuligheter for konseptet, og komme med innspill til hvordan man bør gå fram for å bringe teknologien ut til markedet.

Studentene har ulik fagbakgrunn. Ragnhild studerer bioteknologi, Elisa studerer nanoteknologi, og de andre studentene kommer fra industriell økonomi og industriell økologi. Studentene traff hverandre gjennom NTNU-faget Venture Cup, hvor de lærer hvordan de skal ta en idé fram til forretningsplan. Smart Water Communities Cluster hadde de hørt om i NTNU-miljøet. –Og når vi har en vannklynge i nærheten, er det jo helt naturlig å spørre om råd her først, sier Ragnhild.

Og spørsmålene er mange. Hva kjennetegner vannbehandlingsmarkedet? Hvem er kundene og hvem er konkurrentene? Gitt at den nyutviklede teknologien er bedre enn eksisterende teknologi, hva betyr det for innsalget? Er markedet mettet for nye teknologier?

Gaute Moldestad, Daglig leder i det nystiftede selskapet Inrigo Water svarer etter beste evne. Inrigo Water skal selv ut på markedet med ny teknologi, så spørsmålsstillingene er ferske. Og selv om hverdagen er travel, mener Moldestad det er viktig å ta seg tid til å bidra til studentenes arbeid.

–Det er flott at de beveger seg i skjæringspunktet mellom teknologi og forretningsutvikling. Det gjør det lettere for dem å se muligheter når de kommer ut i jobb, eller kanskje de kan kommersialisere sine egne ideer. Alt for mange gode ideer blir liggende i skuffen til teknologer som ikke har kunnskap til å bringe dem ut. Disse studentene gjør seg erfaringer som kan bli svært verdifulle for oss alle i tiden fremover.

Ragnhild og Elisa ser ikke så langt frem ennå. Forretningsplan og handlingsplan skal leveres innen 1. april, og tiden er knapp. Begge er enige om at prosessen er spennende, og de har registrert at ting ikke nødvendigvis blir som man tror når man starter. -Prosjektet har tatt ganske mange vendinger fra vi fikk det og fram til nå. Det tar tid å finne ut av både produktet og markedet, se på mulighetene, se på hvordan ting fungerer og hvilke faktorer som henger sammen. Målet er at det skal bli en veldig bra forretningsplan, avslutter de.