Japanske Metawater velger Inrigo AS

Inrigo AS sikret seg avtale med japanske Metawater på distribusjon av keramiske membraner.

Inrigo AS inngikk nylig distribusjonsavtale med japanske Metawater. Metawater har utviklet unike keramiske membraner til bruk i vannrensing, og Inrigo sitter nå på rettighetene til distribusjon i det nordiske markedet.

Keramiske membraner er relativt nytt i Europa. Fordelene med membranene er mange, i følge daglig leder Gaute Moldestad i det nyetablerte Inrigo Water AS.

– Keramiske membraner er en fremtidsrettet løsning. De har lengre levetid og det brukes mindre kjemikalier enn ved bruk av tradisjonelle polymere membraner. De er godt egnet i humusholdig vann og kapasiteten er også mye større ved mikrofiltrering i keramiske membraner enn ved ultrafiltrering og nanofiltrering basert på polymere membraner. Membranene kan brukes i mange slags applikasjoner, og Inrigo Water vil blant annet bruke membranene i ulike renseprodukter for salg i det nordiske markedet.

Inrigo Water AS er en spin-out fra Inrigo AS. Mens Inrigo AS vil ha sin hovedsatsing mot offshoremarkedet, satser Inrigo Water på det nasjonale og internasjonale vannrensemarkedet. Både Inrigo, Inrigo Water og Metawater er tilsluttet SWCC. Den nye distribusjonsavtalen er et resultat av et langsiktig OFU-samarbeid mellom NTNU, Inrigo AS og Metawater, om utvikling og produksjon av et nytt vannrenseanlegg for Leksvik Kommune.