Utvidet samarbeid mellom NTNU og SWCC

NTNUs institutt for Vann og miljøteknikk (IVM) inngår intensjonsavtale om utvidet samarbeid med Smart Water Communities Cluster.

NTNUs institutt for Vann og miljøteknikk (IVM) inngår intensjonsavtale om utvidet samarbeid med Smart Water Communities Cluster. -Dette gir spennende muligheter, sier instituttleder Geir Walsø.

SWCC har allerede et godt samarbeid med IVM. Professor Stein Østerhus ved IVM sitter i SWCCs styringsgruppe og to doktorgradsstudenter er tett knyttet til en av kjernebedriftene i klyngen. Nå planlegger instituttet og klyngen ytterligere samarbeid.

-Vi ønsker alltid å ha tette koblinger til relevante industrimiljø, og i så måte er SWCC svært interessant for oss, sier Walsø. -Klyngens fokus på gjenbruks- og resirkuleringsløsninger for renset vann tangerer pågående forskning ved instituttet, og dette fagfeltet ligger også inne i planene våre for de kommende årene. Flere av våre studenter og fagansvarlige er spesielt interessert i gjenbruksproblematikk, og ønsker selvsagt et tettere samarbeid med SWCC velkommen.

I første rekke vil samarbeidet dreie seg om å få flere studenter knyttet til klyngebedriftene gjennom masteroppgaver. -Men det kan også være aktuelt med doktorgrader på sikt, sier Walsø. –I tillegg ligger det mange andre muligheter i et utvidet samarbeid. Vi kommer tettere på industrien, og kan lettere finne samarbeidspartnere til forskningsprosjekter eller til fremtidig pilotering og industrialisering av løsninger utviklet ved instituttet. Lærekrefter fra industrien kan kanskje brukes i enkelte forelesninger, og vi vil få flere fysiske møteplasser gjennom SWCCs arrangementer.

Prosjektleder for SWCC, Marianne Brøttem, ser den forsterkede koblingen til IVM som en gavepakke til industribedriftene. –Nå er klyngen og klyngens satsingsområde gjort kjent hos IVM, og instituttet stiller med åpen dør. Bedrifter som ønsker forskning eller utvikling innen vannrenseproblematikk kan henvende seg til instituttet og bli møtt av interesserte fagfolk og studenter. Dette kan bety mye i forhold til å finne løsninger på tekniske utfordringer, men også når det gjelder fremtidig rekruttering for klyngebedriftene. Nå håper jeg bedriftene griper muligheten og inviterer NTNU på banen.