Samarbeid mellom SWCC og Arena Smart Grid Services

Mulig crossover-prosjekt mellom vann og energi.

SWCC og Arena Smart Grid Services er i diskusjoner om et fellesprosjekt. Målet er å utnytte de to klyngenes kompetanse, bedrifter og FoU-kontakter i et crossover-prosjekt mellom vann og energi.

Arena Smart Grid Services er et midtnorsk klyngeprosjekt med hovedsete på Steinkjer.  Klyngen består av energiprodusenter, industribedrifter, tjenestebedrifter og utviklingsaktører som skal samarbeide om utvikling av nye produkter og tjenester knyttet til smarte elektrisitetsnett – såkalte smart grids.

Hva er Smart Grid?
Smart produksjon, overføring, lagring og forbruk av elektrisk kraft blir ofte samlet under betegnelsen Smart Grid. I dagligtale handler det da gjerne omautomatiserte, distribuerte energinettverk med toveis flyt av elektrisitet og informasjon. Dette muliggjør monitorering og kontroll av alt fra individuelle maskiner, produksjon og kundebehov etc.

Fellesprosjekt Smart Grid og Smart Vann
Vannrensing og vanndistribusjon krever store mengder energi. I aktuelle markeder for Smart Water Communities –løsninger er energiknapphet gjerne en av flere kritiske faktorer i tillegg til vannknapphet. Skal man få aksept for nye rense- og gjenbruksløsninger er man nødt til å sannsynliggjøre at løsningene lønner seg på kort eller lang sikt. Et samarbeid med Arena Smart Grid Services er derfor svært relevant for SWCC.

Samarbeidet er initiert av Jan Onarheim, leder av The Norwegian Smart Grid Center ved NTNU. Onarheim bidrar også med å koble klyngene opp mot relevante fagmiljø ved NTNU.

Klyngenes fellesprosjekt kan på sikt ende i en modell som sannsynliggjør positive effekter og -økonomi ved installering og drift av systemer for styring av vann og energi. Fellesprosjektet skal også arbeide for å få opp en demo for denne type systemer i Midt-Norge. Her er en kobling til Demo Steinkjer aktuelt, særlig med tanke på hvordan å håndtere, styre og optimalisere vann og energistrømmer i en «community».

For mer informasjon om dette samarbeidet, kontakt:

Bjørn Damhaug, Smart Water Communities Cluster, mobil 98 86 44 44
Ivar Blikø, Arena Smart Grid Services, mobil 93 05 87 56
Jan Onarheim, The Norwegian Smart Grid Center , mobil 90 87 5797