Klyngen gjør oss attraktive!

-Deltakelse i Smart Water Communities Cluster øker uten tvil vår attraktivitet som bedrift, sier Gaute Moldestad, daglig leder i Inrigo Water AS.

-Deltakelse i Smart Water Communities Cluster øker uten tvil vår attraktivitet som bedrift, sier Gaute Moldestad, daglig leder i Inrigo Water AS.

Gaute MoldestadInrigo Water er en spin-out fra Inrigo AS. Bedriften har nylig gjennomført en rekrutteringsprosess og Moldestad forteller at SWCC spilte en viktig rolle i diskusjonene. –Det at bedriften vår er en del av et nettverk som fokuserer på innovative løsninger innenfor vannbehandling, viste seg å ha stor betydning i ansettelsesprosessen. Vi blir rett og slett mer attraktive for søkerne. Gjennom deltakelse i klyngen fremstår vi som mer åpne, innovative og markedsorienterte enn om vi hadde stått alene.

Inrigo Water fokuserer nå på en betydelig forsknings- og utviklingsaktivitet. Selskapet skal kommersialisere og industrialisere ny teknologi for behandling av drikkevann, rensing av kommunalt og industrielt avløpsvann. På sikt skal Inrigo Water utvikle nye konsept for vanngjenvinning som skal selges både til et nasjonalt og internasjonalt marked.

-Samtidig som vi jobber med egne produkter og markeder jobber vi også mot felles klyngemål, sier Moldestad. -Det å ha et felles klyngeprosjekt kan bidra til å løfte egne visjoner, og kan brukes til å strukturere seg selv og sin egen utvikling. Markedsmulighetene som ligger i klyngens felles SWC-konsept, kan jo også utnyttes av enkeltbedrifter i klyngen. Gjennom dette skal Inrigo Water være et nyskapende og moderne selskap med solid faglig kompetanse og markedskunnskap.

Engasjerte søkere
Cheng Sun er nyutdannet dr. ing. ved NTNUs institutt for vann og miljøteknikk og nytilsatt i Inrigo Water. Han ble veldig inspirert av klyngetenkingen.

–Samarbeidet med klyngen er viktig for meg. Jeg ser store muligheter for å bruke både fagkunnskapen og nettverket mitt inn i bedriften og i klyngenettverket, sier Sun. – Gjenbruk og resirkulering av renset vann er helt tidsriktig teknologi, et fremtidsrettet markedsområde og veldig aktuelt i for eksempel Kina som jeg kjenner godt. Jeg har stor tro på at dette er løsninger som klyngebedriftene kan markere seg med i markedet.

Andre fordeler
Moldestad ser mange fordeler ved klyngesamarbeidet. –Nylig var vi på klyngetur til Ålesund, hvor vi møtte bedriften Normex. Normex driver innen ozoneringsteknologi, og dette er teknologi som kan være interessant i forhold til Inrigo Waters fremtidige produktutvikling. Vi er nå i diskusjoner om design av injeksjonssystemer for ozon på det nye vannverket i Vanvikan, og Normex har også blitt med i klyngen. Det er ingen tvil om at systematisk nettverksarbeid lønner seg, avslutter Moldestad.