Velkommen til klyngen, Normex og VisionTech!

To nye bedrifter har nylig kommet til i klyngesamarbeidet.

VisionTech leverer systemer for datadistribusjon, fjernkontroll og avanserte betjenings- og industrielle IT løsninger. Normex tilbyr ozoneringsteknologi, vannbehandling, avløpsrensing og prosess-systemløsninger.

 VisionTech-179x45 har etablert seg som en større leverandør innen industriell automatisering. Trondheimsbedriften leverer systemer for datadistribusjon, fjernkontroll og avanserte betjenings- og industrielle IT løsninger. VisionTech realiserer komplette elektrotekniske anlegg for kundene, i samarbeid med partnere og underleverandører. Kjernekompetansen er rettet mot automatisering, inklusive fjernkontroll, samt avanserte betjeningsløsninger og industrielle IT løsninger.

Bedriften har en lang referanseliste innen landbasert industri, f.eks. Hydro Aluminium Sunndal, Glava og Washington Mills, og innen fjernvarme med Trondheim Energi. I tillegg leverer VisionTech til kommunale VA anlegg og maskinbyggerfirma.

logo_Normex-259x76 Ozon & Water Technologies tilbyr ozoneringsteknologi, vannbehandling, avløpsrensing og prosessystem-løsninger. Normex spesialiserer seg på miljøvennlige og kostnadseffektive behandlingssystemer for drikkevann, avløpsvann og overflatedesinfeksjon, og har lang erfaring med arbeid i internasjonale prosjekter. Normex har hovedkontor i Ålesund og kontor i Mexico.