Knallstart for Arenaprosjektet

Over 40 deltakere fra bedrifter, FoU-miljøene og det offentlige deltok på Smart Water Communities Clusters offisielle oppstart på Arenaprosjektet.

Over 40 deltakere fra bedrifter, FoU-miljøene og det offentlige deltok på Smart Water Communities Clusters offisielle oppstart på Arenaprosjektet.

SWCCs kick-off den 1. november markerte starten på 3 års fokusert klyngeutvikling. Programmet for dagen fokuserte på markeder og muligheter for klyngebedriftene, særlig innen feltet gjenvinning og gjenbruk av vann. Til tross for en utfordrende økonomisk situasjon i Europa og USA, øker investeringene i den globale vannsektoren, og veksten innenfor gjenbruksløsninger ser ut til å øke mest. Timingen er med andre ord god!

Deltakerne ga uttrykk for at de syntes det var nyttig å møtes, og at de ser fram til 3 år med økt samarbeid. Klyngeprosjektet ble også utsatt for en «syretest» denne uka, og studenter fra Entreprenørskapsskolen ved NTNU deltok på samlingen. Vi venter i spenning på rapporten!