Satsing på klynger virker!

En fersk evaluering av to av de viktigste programmene i regjeringens politikk for utvikling av næringsklynger, Norwegian Centres of Expertise og Arena, viser at programmene fungerer godt og når sine mål.

En fersk evaluering av to av de viktigste programmene i regjeringens politikk for utvikling av næringsklynger, Norwegian Centres of Expertise og Arena, viser at programmene fungerer godt og når sine mål.

– Evalueringene viser at NCE- og Arena-programmene stimulerer bedriftene til økt samarbeid, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Evalueringene viser at begge programmene er velfungerende og effektive virkemidler som når målene om å utvikle sterke og internasjonalt konkurransedyktige næringsklynger. Evaluator vurderer også programmene som samfunnsøkonomiske lønnsomme.

Mer informasjon om evalueringene samt nedlastingsmulighet finner du HER.