Klyngebedrifter søker nye medarbeidere

Klyngebedriftene Inrigo AS og Pipelife Norge søker nye medarbeidere til spennende stillinger.

Klyngebedriftene Inrigo AS og Pipelife Norge søker nye medarbeidere til spennende stillinger.

Prosessingeniør Vannrensing
Inrigo AS søker etter prosessingeniør innenfor vannrensing. Jobben innebærer både å lede leveranseprosjekter, utføre konstruksjon og engineering, delta i konsept og produktutvikling, mm.

Inrigo AS er en leverandør og produsent av mekaniske utstyrsenheter og konseptløsninger for håndtering av væsker til shilpping og offshoreanvendelser. Selskapet ekspanderer nå sin virksomhet til nye områder innen vannrensing. Denne satsingen skilles ut og bygges opp i eget selskap, Inrigo Water AS.

Les mer om Inrigo AS og den ledige stillingen HER.

4 stillinger ledig – Markedsarbeid
Pipelife Norge AS søker etter 4 medarbeidere på markedssiden. Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast. Bedriften er en del av Pipelife-gruppen som er blant Europas ledende produsenter av plastrør og tilhørende deler. Rørsystemene benyttes til vann, avløp, gass, kabelbeskyttelse og elektriske husinstallasjoner. En betydelig andel av produksjonen går til eksport. Dette gjelder særlig PE-rør i store dimensjoner, der Pipelife Norge har utviklet et unikt konsept med hele den vestlige halvkule som marked.

De ledige stillingene er i hovedsak knyttet til det norske markedet. Les mer om de ledige stillingene og Pipelife Norge HER.