Klyngebedrifter søker samboer(e)

Salsnes Filter og Inrigo vurderer å etablere avdelingskontor i Trondheim. Bedriftene søker relevant samlokaliseringpartner, gjerne en eller flere andre klyngebedrifter som vurderer det samme.

Salsnes Filter og Inrigo vurderer å etablere avdelingskontor i Trondheim. Bedriftene søker relevant samlokaliseringpartner, gjerne en eller flere andre klyngebedrifter som vurderer det samme.

Høres dette interessant ut? Kontakt bedriftene direkte:

Salsnes Filter
v/Adm. dir. Ivar Solvi
Mobil: 916 65 210

Inrigo
v/Markedssjef Gaute Moldestad
Mobil: 916 12 252

Eller kontakt meg og jeg videreformidler henvendelsene.

Marianne Brøttem
Prosjektleder SWCC
Mobil: 47 91 06 99
Mail: marianne.brottem @ tfou.no