St. Olavs Orden til Hallvard Ødegaard

Professor Emeritus Hallvard Ødegaard er av HM Kongen utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden for sin mangeårige innsats innen vannforskning. Overrekkelsen ble foretatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, mandag 15. august.

Hallvard Ødegaard er professor i vann og miljøteknikk ved NTNU. Ødegaard er kjent for å ha bygd opp det norske fagmiljøet innen vannrenseteknikk. Ødegaard er også oppfinner av Kaldnesprosessen, en vannrensemetode som i dag benyttes over hele verden. Han har hatt en rekke nasjonale og internasjonale verv innen vannforskningssektoren, og er en internasjonalt kjent og respektert fagperson.

Ødegaard er sentral i den faglige utviklingen av Smart Water Communities Cluster.