R&D Seminar on Smart Water Communities

Vannmangel og forurensing er klodens største utfordringer. Utvikling og bruk av løsninger for gjenbruk av renset vann var hovedtema på et topptungt fagseminar om vannrensing på NTNU.

-Alle i verden vil bli påvirket av klimaendringer, befolkningsvekst, økende urbanisering og forurensing. Disse faktorene virker negativt på allerede knappe vannressurser, innledet Paul Reiter, Adm. Dir. for International Water Assosiation (IWA). -Det største vannforbruket er knyttet til intensivt landbruk og voksende byer. Vi kan ikke raskt nok komme med gode løsninger for å håndtere disse utfordringene. Nå er det viktigere enn noen sinne å fokusere på vannrensing og implementering av løsninger knyttet til gjenbruk av renset vann, sa Reiter i sitt innlegg.

Reiter ble fulgt av flere internasjonale innledere som påpekte betydningen av nytenking innen vannrensing. Bedrifter i Smart Water Communities Cluster presenterte noen av dagens løsninger, sett i et gjenbruksperspektiv. Og prof. em. Hallvard Ødegaard, NTNU, la frem noen av fremtidens løsninger på utfordringene, gjennom presentasjon av vannteknologiklyngens eget konsept, Smart Water Communities.

Seminaret ble arrangert av Smart Water Communities Cluster, i samarbeid med NTNU, Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og International Water Assosiation (IWA).

Innleggene fra seminaret finner du under her:

Opening, NTNU’s prorector for innovation and external relations, Johan Hustad, prorektor, NTNU

IWA’s program on Innovation, Executive director Paul Reiter, IWA

Smart Water Communities – an innovative concept for water use in decentralized communities, Prof. em. Hallvard Ødegaard, NTNU, Norway

Biotechnology issues in water reuse, Dr. David Garman, Environmental Biotechnology, Cooperative Research Centre, Australia  (past president of IWA)

Innovation for smart water solutions – getting from idea to implementation, Charles Ainger, MWH Sustainable Development Consultant, UK

The role of the regulators in introducing innovation to the water and wastewater sector, Mike Farrimond, WssTP, UK andPaul Reiter, IWA

Water treatment technologies using ceramic membrane, Koji Hattori, Metawater, Japan

Ultrapure water through water crystallization technology, Sten-Roger Karlsen, Ecowat AS, Norway

Smart desalination solutions, Fernando Perez Hernandez, AquaLyng AS, Norway

Innovative pre-treatment of wastewater by the Salsnes Filter, Bjørn Aas, Salsnes Filter AS, Norway

The innovative moving bed biofilm reactor, Hallvard Ødegaard, NTNU, Norway

Innovative water technologies on a cruise ship – the ultimate smart water community, Henrik Badin, Scanship AS, Norway