ARENAPROSJEKT TIL SMART WATER COMMUNITIES CLUSTER!

Smart Water Communities Cluster (SWCC) ble tildelt Arenastatus ved en høytidelig seremoni i Oslo, 14. juni. Det innebærer ca 6 millioner kroner til fokusert klyngeutvikling de neste 3 årene. I tillegg kommer bedriftenes egeninnsats i prosjektet.

-Dette blir spennende og utfordrende, sier Arne Ivar Sundseth, styringsgruppeleder for SWCC (i midten). -Klyngesatsingen på vannteknologi er bra for Midt-Norge, bra for bedriftene og bra for FoU-miljøene. Det er stor vannknapphet i verden, og markedet for nye og effektive løsninger for rensing og gjenbruk av vann er enormt. Sammen med forskningsmiljø og bedrifter i inn- og utland vil vi utvikle helhetlige renseløsninger og fellesleveranser som skal gi enda flere bedrifter mulighet til å komme ut på det internasjonale markedet. Nå gleder vi oss skikkelig til å komme i gang.

Utviklingsselskapet Leksvik Industriell Vekst er vertskap for prosjektet, og daglig leder Bjørn Damhaug (nr. 2 fra venstre) er svært glad for Arenastatusen. –LIV har jobbet med dette over lang tid, innimellom alle mulige andre oppgaver. Nå blir vannteknologisatsingen tydelig og synliggjort som et eget prosjekt med egne ressurser. Det vil også styrke Næringshagen LIV og andre bedrifter utenfor klyngen, mener Damhaug. –Ett resultat vil være enda tettere koblinger mot FoU-miljø og andre interessante samarbeidspartnere. Det kommer både Næringshagen, øvrig næringsliv og FoU-miljøene til å kunne dra nytte av.

I følge pressemeldingen fra Innovasjon Norge har SWCC utarbeidet et godt prosjekt, som oppfattes som spennende og nyskapende i en fremtidsrettet næring og med stort potensial for videre vekst og utvikling. Marianne Brøttem, prosjektleder for SWCC (nr. 2 fra høyre) , oppfatter også tildelingen som en anerkjennelse av det langsiktige arbeidet som er lagt ned i Leksvikmiljøet og regionen for øvrig.
-Arenas programråd har merket seg entusiasmen og forankringen hos bedriftene, og bedriftenes vilje til samarbeid, innovasjon og nyskaping i samarbeid med FoU-miljøene i regionen. Nå skal vi jobbe for å øke dette samarbeidet, koble på nye aktører, utvikle nye produkter og tjenester og sørge for at klyngen blir synlig på kartet. Her blir det ikke tid til hvileskjær!

6 nye Arenaprosjekter
Arenaprogrammet består nå av 21 prosjekter på nasjonal basis. I tillegg til SWCC fikk følgende prosjekter Arenastatusi denne omgangen:

  • Arena Maritime CleanTech West, Hordaland
  • CWN Vannklyngen, Vestfold
  • Lønnsomme vinteropplevelser, Troms
  • Arena Smart Grid Services, Trøndelag
  • Arena Ocean of Opportunities, Rogaland

Les mer om de nye prosjektene HER.