STRATEGISK GJENNOMBRUDD FOR SALSNES FILTER AS

Salsnes Filter AS har signert en kontrakt for levering av Salsnes FilterTM patenterte system for rensing av avløpsvann til et stort renseanlegg i Guadalajara i Mexico. Anlegget skal behandle opp til 15 300 liter avløpsvann i sekundet og er 30-50 ganger større enn de største anleggene Salsnes Filter har levert i Norge. Anlegget skal leveres i oktober 2011.

Salsnes Filter har hatt som mål å få anerkjent Salsnes Filter-teknologien på verdensbasis, som ett alternativ til konvensjonell forbehandling til biologiske renseanlegg. Selskapet har i flere år levert teknologien til små renseanlegg verden rundt, men har jobbet målrettet og hardt for å dokumentere teknologiens potensial i mellomstore og store renseanlegg. For å nå frem med ett slikt budskap må mange ledd overbevises – alt fra sluttkunde til de store og betydningsfulle  konsulent- og entreprenørselskapene i bransjen.

salsnesfilter

-Jubelen sto selvfølgelig i taket når signaturen på denne kontrakten var et faktum. Vi har jobbet aktivt med dette prosjektet siden september i 2010, men gjorde vårt første innspill allerede sommeren 2009. I fjor høst ble det opprettet en egen prosjektgruppe som har jobbet med design, tegninger, teknisk underlag og fulgt opp kunde på alle måter. Det er lagt ned en fantastisk innsats fra prosjektgruppa, sier Ivar Solvi, administrerende direktør i Salsnes Filter AS (bildet).

Det konkrete anlegget i Guadalajara skal betjene avløpsvannet fra mer enn 5 millioner mennesker. Det er et av verdens største renseanlegg under utbygging og er finansiert av sentrale og lokale Mexicanske myndigheter.

Anlegget er topp moderne og fremtidsrettet, hvor både avfall og avløpsvann fra renseanlegget utnyttes til energiproduksjon gjennom biogass og vannkraft. Kontrakten for Salsnes Filter AS innebærer design, prosjektering av forbehandlingen til det biologiske rensetrinnet, samt produksjon og levering av Salsnes Filter av typen SFK Module, inkludert tilknyttet utstyr og automasjon.

Salsnes Filter AS har sett at dette markedet ville åpne seg og har de siste par årene forberedt seg for dette. Produksjonslokalene er utbygd og oppgradert, nye produksjonsmetoder er tatt i bruk og hele produksjonen er restrukturert. Samtidig er det inngått strategisk produksjonssamarbeid, blant annet med Lyng Protech AS i Leksvik, for å sikre kapasitet og fleksibilitet i produksjon. For Lyng Protech er ordren på drøye 7 milloner kroner  den største enkeltordren i selskapets historie.

-Dette er bare starten, sier en entusiastisk Arne Ivar Sundseth, daglig leder i Lyng Protech. –Anlegget i Mexico City blir et referanseanlegg som kan gi oss inngang til nye markeder. Vi starter produksjonen i juli og må produsere 1,8 anlegg hver dag for å komme i mål. Vi har et stramt tidsskjema og operatørene er inneforstått med at det kanskje må jobbes i ferien, men det ser de positivt på. Det er nok også sannsynlig at vi må oppbemanne noe.

Solvi betegner kontrakten som en milepæl, men er klar på at selskapet ikke er i mål. -Dette er vinduet som åpnes for å få tilgang til markedet med de store renseanleggene globalt, sier han. -Selskapet bygger nå opp for å møte den interessen som vi vet dette skaper i markedet, og for å fronte dette globalt. Nå står gjennomføring av prosjektet for tur. Vi er klar over ansvaret vi har tatt på oss og ser frem til å vise at vi kan og tør. Det er vel nettopp det som har gjort at vi har lyktes så langt; å våge og tro på at vi også kan hevde oss blant de store. Det føles godt å kunne gi denne tilbakemeldingen til alle som har trodd på oss i mange år. Det være seg styret, aksjonærer, Innovasjon Norge og våre kunder som vi har spilt på lag med i alle år, for å utvikle marked, produkt og teknologi videre.

Som resultat av kontrakten føler Salsnes Filter seg trygge på å passere 100 mill. kr. i omsetning med god margin inneværende år.

Salsnes Filter en en bedrift i Smart Water Communities Cluster (SWCC).